500 zł WPISOWE JEDNORAZOWE
1200 zł – CZESNE, OPŁATA MIESIĘCZNA

  • dobrą i bezpieczną zabawę od godz. 6:30 do 18:00 od poniedziałku do piątku,
  • pełne wyżywienie 4 posiłki dziennie,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z rytmiki,
  • codziennie zajęcia opiekuńczo- edukacyjne,
  • zabawy muzyczno-ruchowe,
  • zajęcia sensoplastyczne,
  • zajęcia sportowe,
  • naukę podstawowej obsługi podczas jedzenia, korzystania z toalety.

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) obowiązuje czesne jak w pozostałych miesiącach.
Bez względu na nieobecności dziecka opłata miesięczna jest stała.
Czesne dla rodzeństwa jest pomniejszone o 100 zł. na każde dziecko.