Misją Chatki Puchatka jest stworzenie możliwie najlepszych warunków umożliwiających pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój naszych podopiecznych. Wprowadzamy dzieci w świat nauki poprzez zabawę, współpracę, przyjaźń i zdobywanie nowych doświadczeń.

Chcąc zapewnić dziecku poczucie swobody i bezpieczeństwa, nasza kadra bardzo przywiązuje wagę do tworzenia ciepłej i przyjaznej atmosfery oraz indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Wciąż doskonalimy się w tym zakresie stosując zasadę ustawicznego kształcenia nauczycieli i wychowawców.

Naszą misją jest także:

  • wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
  • umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
  • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
  • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
  • rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
  • kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
  • rozwijanie postawy ekologicznej,
  • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.