W ramach miesięcznej opłaty oferujemy dzieciom szeroki wybór zajęć

 • Język angielski - 2 razy w tygodniu metodą Teddy Eddie
 • Rytmika - 2 razy w tygodniu
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa - raz w tygodniu
 • Taniec - raz w tygodniu
 • Zajęcia z dziecięcej matematyki
 • Zajęcia z języka polskiego od A do Z
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia sportowe
 • Zabawy muzyczno-ruchowe
 • Zajęcia kulinarne
 • Inne niespodzianki i atrakcje

Zajęcia dodatkowo płatne dla chętnych:

 • Robotyka
 • Judo
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Ceramika
 • Nauka gry na pianine/indywidualnie

Przedszkole oferuje również możliwość skorzystania z:

 • Zajęć logopedycznych
 • Konsultacji z psychologiem
 • Konsultacji z pedagogiem