500 zł - WPISOWE JEDNORAZOWE
950 zł – CZESNE PEŁEN ETAT , OPŁATA MIESIĘCZNA

 • dobrą i bezpieczną zabawę od godz. 6:30 do 18:30 od poniedziałku do piątku,
 • pełne wyżywienie 4 posiłki dziennie,
 • codziennie zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN,
 • zajęcia z języka angielskiego metodą Teddie Eddie,
 • zajęcia z rytmiki,
 • gimnastykę ogólnorozwojową,
 • bajkoterapię,
 • zajęcia język polski od A do Z,
 • zajęcia z dziecięcej matematyki,
 • zabawy muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia sportowe,

750 zł – CZESNE/ pobyt do godz.15.00, OPŁATA MIESIĘCZNA

 • dobrą i bezpieczną zabawę do godz.15;00, od poniedziałku do piątku,
 • wyżywienie- 3 posiłki,
 • codziennie zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN,
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z rytmiki
 • gimnastykę ogólnorozwojową
 • zajęcia język polski od A do Z
 • zajęcia z dziecięcej matematyki
 • zabawy muzyczno-ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia sportowe


W przypadku nieobecności/hospitalizacji dziecka przez cały miesiąc przysługuje ZWROT 30% CZESNEGO
W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) obowiązuje czesne jak w pozostałych miesiącach.

Zniżki

W przypadku nieobecności Dziecka choroby, dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej (powyżej 3 dni ciągłej nieobecności) za każdy dzień nieobecności (odliczane od kwoty czesnego w kolejnym miesiącu).
Czesne dla rodzeństwa jest pomniejszone o 100 zł. na każde dziecko.