Katarzyna Wiśniewska

katarzyna wisniewska

Pomoc wychowawcy w grupie Króliczki

Jestem osobą wrażliwą, otwartą i przyjazną, szybko nawiązuję kontakt z dziećmi. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu na stanowisku pomocy wychowawcy, potrafię zaplanować i kreatywnie spędzać czas z dziećmi, chętnie prowadzę różnego rodzaju zabawy i imprezy.

Na co dzień zawsze kieruję się dobrem każdego dziecka, staram się dostrzegać jego zainteresowania, dążę do tego, by zapewniać mu poczucie bezpieczeństwa, rozbudzając silną wiarę we własne możliwości i zachęcając do samodzielnego odkrywania i działania. Bardzo ważne jest dla mnie także budowanie pozytywnych relacji w naszej grupie, opartych na wzajemnej życzliwości i zaufaniu.