Joanna Jans

joanna jans

Nauczyciel wychowawca w grupie Kangurki

Praca w zawodzie nauczyciela to moja pasja.

Staram się być dla dzieci partnerem i przyjacielem, który trzymając za rękę, poprowadzi je ku odkrywaniu tego, co nowe. Wspólnie z dziećmi tworzę przyjazną atmosferę, w której każdy czuje się bezpieczny i akceptowany, bo tylko w takim środowisku możliwy jest wszechstronny rozwój. Dzięki stosowaniu różnorodnych metod, działań i form pracy, pobudzam motywację dzieci oraz rozwijam ich twórczość.

Moim mottem w życiu zawodowym i prywatnym są słowa pedagoga Janusza Korczaka „Nie ma dzieci, są ludzie”.
W wychowaniu dzieci propaguję podejście polegające na budowaniu wspierającej relacji i współdziałaniu, a największą zapłatą za włożony trud, są dla mnie uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci