JEDNORAZOWE WPISOWE PRZY ZAPISIE DZIECKA WYNOSI 400 ZŁOTYCH.

Czesne (pełny etat) - 870zł

Brak opłat dodatkowych w godzinach 6.30-19.00
W cenie wszystkie zajęcia proponowane w przedszkolu:

 • zajęcia z języka angielskiego codziennie
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
 • zajęcia tańca nowoczesnego
 • nauka czytania
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia sportowo-korekcyjne
 • lekcje multimedialne
 • judo lub balet dla chętnych
 • spotkanie z logopedą i psychologiem
 • oraz pełne wyżywienie ( 4 posiłki )

Czesne (1/2 etatu) - 670zł

Brak opłat dodatkowych w godzinach 6.30-14.30
W cenie wszystkie zajęcia proponowane w przedszkolu:

 • zajęcia z języka angielskiego codziennie
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
 • zajęcia tańca nowoczesnego
 • nauka czytania
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia sportowo-korekcyjne
 • lekcje multimedialne
 • judo lub balet dla chętnych
 • spotkanie z logopedą i psychologiem
 • oraz wyżywienie ( 3 posiłki ).

Czesne (mniej niż 1/2 etatu) - 550zł

Brak opłat dodatkowych w godzinach 6.30-12.30
W cenie następujące zajęcia:

 • zajęcia z języka angielskiego codziennie
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
 • zajęcia tańca nowoczesnego
 • nauka czytania
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia sportowo-korekcyjne
 • lekcje multimedialne
 • judo lub balet dla chętnych
 • spotkanie z logopedą i psychologiem
 • oraz wyżywienie ( 2 posiłki ).

W przypadku nieobecności/hospitalizacji dziecka przez cały miesiąc przysługuje
ZWROT 30% CZESNEGO

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) obowiązuje czesne jak w pozostałych miesiącach.

Zniżki

 • W przypadku nieobecności Dziecka choroby, dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (odliczane od kwoty czesnego w kolejnym miesiącu)
 • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł (pełen etat), 7 zł (1/2 etatu) i jest już zawarta w cenie czesnego. W przypadku mniej niż ½ etatu nie obowiązuje zwrot stawki żywieniowej.
 • Czesne dla rodzeństwa jest pomniejszone o 100 zł. na każde dziecko.